Proiectul BREIT “Stagii de practică şi activităţi de orientare profesională pentru studenţii înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)” oferă studenților posibilitatea de a-și crește șansele de a se integra cu succes pe piața muncii, sau de a-și începe o afacere pe cont propriu.

În cadrul proiectului studenții vor participa la diferite activități:

  • Stagii de practică derulate la angajatori de top;
  • Programe de orientare profesională;
  • Vizite de studiu/tematice la companii;
  • Sesiuni de informare;
  • Ateliere ale carierei cu participarea angajatorilor.

În cadrul BREIT va fi creat un Centru de resurse online pentru practica studenților, conceput ca un parteneriat sustenabil între potențialii angajatori, universitate și studenți si care va asigura suport informatic pentru implementarea activitaților destinate grupului țintă al proiectului.

Proiectul BREIT se adresează doar studenților din anul II, cu domiciliul în afara Bucureștiului și al județului Ilfov, înmatriculați la programul de studii universitare de licență!

Mai multe informații legate de procedura de înscriere în grupul țintă și calendarul de selecție vor fi publicate în scurt timp.