În data de 3 iunie 2021, studenții din anul 2 de studiu, ciclul licență, din cadrul facultăților de Business și Turism si Relații Economice Internaționale, atât cei înscriși în cadrul proiectului “Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale(BREIT)”, cât și colegi de-ai lor care nu sunt înscriși în proiect, au avut ocazia să participe la o întâlnire cu  Director HR Oana Popescu de la Bit Soft, precum si cu Director Regional Alexandru Ștefănescu de la  World Class România. 

Studenților le-au fost prezentate atât oportunitățile de dezvoltare profesională, prin accesarea programelor de internship și practică, cât și posibilitățile de angajare.  De asemenea au fost prezentate cele două companii (istoric, produse, clienți, organizare), dar și procedurile standard de operare.