Pe data de 7 aprilie 2021 începând cu ora 10.30. a fost organizată în cadrul Proiectului Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT) o întâlnire online cu reprezentanții companiei S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A..

La întâlnire au participat: domnul Ștefan Ungureanu – Director General și domnul Alexandru Elian – Director Vânzări în calitate de reprezentanți ai S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., membri ai echipei de implementare a proiectului BREIT din cadrul celor 2 facultăți participante, studenți din grupul țintă al Proiectului BREIT, precum și alți studenți din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale interesați de posibilitatea desfășurării unor stagii de practică în cadrul companiei.