Pe data de 31 martie începând cu ora 9.00 s-a desfășurat o întâlnire online între membrii echipei de implementare a proiectului Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT) și studenții din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale înscriși în grupul țintă. Discuțiile au acoperit aspecte legate de finalizarea procesului de identificare a unui partener de practică de către studenți, desfășurarea stagiului de practică, programarea sesiunilor de consiliere și a atelierelor de carieră din perioada următoare, căile de comunicare online între studenți și managerul de proiect, coordonatorul stagiilor de practică, experții de practică și de consiliere, oportunitatea de premiere a studenților cu performanțe deosebite în acumularea de competențe, aptitudini și abilități practice.