Pe data de 25 mai 2021 a fost organizată în cadrul Proiectului Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT) o sesiune online în cadrul căreia studenții Facultății de Relații Economice Internaționale au participat la un dialog cu doamna Clara Volintiru, cadru didactic în cadrul facultății și Director al Programului New Economy and Society la Institutul Aspen din România.

Studenții participanți au împărtășitinformații cu privire la traseul lor academic și planurile de dezvoltare academică și profesională și au descoperit cum se pot implica în proiectele în desfășurare în cadrul Institutului Aspen din România.