Pe data de 21 aprilie 2021 studenții de la Facultatea de Relații Economice Internaționale din grupul țintă al proiectului Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT), precum și colegii lor din anul 2 de studiu ciclul licență au participat la o sesiune online cu reprezentanții Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM S.A. – IFN).

Domnul Cristian Cosmin – Director General Adjunct – și doamna Ileana Velicu – Director al Departamentului de Resurse Umane – au avut un dialog cu studenții participanți cu privire la aspecte care au inclus:
– Prezentarea domeniului de activitate a FNGCIMM S.A. – IFN și a programelor în desfășurare în această perioadă;
– Trecerea în revistă a departamentelor din cadrul FNGCIMM S.A. – IFN și a modului de organizare a activității în cadrul organizației;
– Menționarea beneficiilor de care pot beneficia studenții în urma participării la stagii de practică, descrise ca instrumente pentru dezvoltarea profesională și creșterea șanselor de integrare pe piața muncii după absolvire.