În data de 20 mai 2021, studenții din anul 2 de studiu, ciclul licență, din cadrul Facultății de Business și Turism, atât cei înscriși în cadrul proiectului “Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale(BREIT)”, cât și colegi de-ai lor care nu sunt înscriși în proiect, au avut ocazia să participe la două întâlniri cu reprezentanți ai IATA. 

Studenților le-au fost prezentate atât oportunitățile de dezvoltare profesională, prin accesarea diferitelor cursuri, cât și posibilitățile de angajare.